qui som

La Comarca del Matarranya, conformada actualment per 18 municipis, ha aconseguit en els darrers anys convertir-se en un territori amb uns trets d’identitat pròpies que fan que es diferencio clarament de les agrupacions comarcals veïnes.

Entre aquestes característiques diferenciadores cal destacar la gran activitat cultural, social i esportiva que dia rere dia desenvolupen associacions culturals, entitats esportives, ajuntaments i organismes comarcals, entre altres. D’aquesta manera, el seguit d’iniciatives de tot tipus realitzades als 18 pobles que conformen la Comarca es quantitativament i qualitativament digne de considerar. Des de festes tradicionals fins a projectes de caire més innovador, la llista de actes va en augment any rera any.

Per altra banda, cal destacar també, la gran transformació que estan sofrint els municipis en aquest rader període històric, deguda, en gran part, a la bona labor dels ajuntaments d’aquest territori. Així, si passegem pels carrers de qualsevol poble de la zona, veurem com la millora i l’acondicionament tant dels serveis dels nuclis urbans com de les seves infrastructures ha canviat el paisatge urbà del Matarranya. En aquest sentit, també s’ha d’assenyalar que l’entrada de l’entitat comarcal en el mapa d’actors polítics locals ha suposat un increment dels projectes e iniciatives que es posen en marxa al Matarranya.

Una ràdio dinàmica, una comarca en moviment
D’això, és pot deduir que la Comarca del Matarranya es un territori dinàmic que té una densa xarxa de entitats culturals i polítiques que treballen dia a dia per a aconseguir que aquesta zona tingui un futur millor. Si bé, hi ha un punt de debilitat en aquest projecte de futur, perquè encara que s’està fent un gran esforç molt dels ciutadans d’aquest territori no son conscients del mateix, i és aquí a pot emmarcar-se el paper de Radio Matarranya.

Analitzant la situació esmentada anteriorment, es clar que un dels principals entrebancs en el que es troben tant les institucions com els ciutadans, es en la falta de un canal comunicatiu en el que els primers puguin donar a conèixer la seva feina i els segons tinguin accés a la informació local de una manera senzilla i directa. Aquest i no cap altre, es el principal objectiu que pretén assolir Radio Matarranya, convertir-se en un canal comunicatiu entre els matarrenyencs per tal de aconseguir; primer, fomentar el coneixement de la immensa activitat de tot tipus que es realitza a aquest territori. Segon, ésser un mitjà per a dinamitzar social i culturalment el 18 municipis de la Comarca. Tercer, ser una eina comunicativa que veïns, associacions, ajuntaments i altres actors matarranyencs pugin per enfortir el sentiment identitari propi, Aixa com les xarxes socials dins d’aquesta demarcació. I, quart, convertir-se en un suport per promocionar i llançar noves iniciatives que tinguin com a objectiu el desenvolupament o la millora d’aquest territori.

Per a assolir aquests objectius anteriorment citats, Ràdio Matarranya desenvoluparà en una primera fase un programa de dues hores diàries (12.00-14.00) que es pot emmarcar dins la categoria de magazine. D’aquesta manera, aquest espai radiofònic inclourà els següents continguts:

Una franja diària dedicada a la informació sobre la actualitat al Matarranya, bàsicament a les noticies de qualsevol tipus ocorregudes, o vinculades directament, a aquest territori. Aquest espai, d’una duració aproximada de una hora (12.00-13.00) es caracteritzarà pel tractament de noticies de tots los àmbits (polítiques, culturals, socials i econòmiques) intentant sempre donar a conèixer l’opinió dels actors implicats en la informació.

Una segona part de programació, segons el dia d’emissió, dedicada a diferents temes. Així, les seccions, que tindran diferent duració, estaran dedicades al esport, a la situació de la ramaderia i l’agricultura, a l’economia, a conèixer l’opinió dels joves del territori, a la literatura, a la cuina, al patrimoni o a analitzar en més profunditat la situació de cada municipi.

Aquest programa serà l’eix fonamental de l’emissió de Ràdio Matarranya. Si bé, cal assenyalar que l’emissora està oberta a ampliar els espais programats i a la participació de qualsevol persona del Matarranya que estigui interessada en col·laborar en la programació de la ràdio.

En aquest sentit, com ja s’ha esmentat anteriorment, Ràdio Matarranya pretén convertir-se en el principal canal comunicatiu dels matarranyencs, i per això, es valora la participació i la col·laboració dels ciutadans com a essencial per a aconseguir aquest objectiu. Per aquest motiu, des de Ràdio Matarranya s’entén que una part molt important per a assolir aquesta funció es l’existència de una bona comunicació entre les diferents entitats, i persones del Matarranya i la Ràdio.

Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

To Top